Alternatieve energie

Christiaan Claeys is ook uw energiespecialist om een verwarmingsinstallatie op hernieuwbare energie te laten draaien. Met hernieuwbare energie bedoelen we onuitputtelijke energievormen waarvan het verbruik geen enkele invloed uitoefent op de beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld zonne-energie gaat de zon niet uitputten. Bovendien heeft deze groene energie geen invloed op het milieu.
alternatieve energie